Thứ Năm, 05-07-2018 | 13:25

THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

       Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên thông báo đến toàn thể học sinh bậc Trung cấp chuyên nghiệp niên khóa 2016-2018 và sinh viên bậc Cao đẳng niên khóa 2015-2018 về Lễ Tốt nghiệp hệ chính quy năm 2018. HSSV xem file đính kèm:

       TB_letotnghiep2018