Thứ Tư, 19-06-2019 | 14:57

DANH SÁCH HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO

DANH SÁCH HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

       Phòng Công tác Chính trị - Học Sinh Sinh viên thông báo đến HSSV  danh sách học bổng học kỳ I, năm học 2018-2019 như sau:

1. HỌC BỔNG TRỢ CẤP XÃ HỘI: Xem tại đây

2. HỌC BỔNG TRỢ CẤP XÃ HỘI: Xem tại đây

 

LƯU Ý: Khi có thông báo nhận học bổng HSSV vui lòng mang theo thẻ sinh viên đến phòng Kế hoạch tài chính tại Cơ Sở 1 để nhận. Nếu không có thẻ sinh viên HSSV phải mang giấy tờ tùy thân và giấy xác nhận của Phòng CTCT-HSSV mới được nhận tiền.