Thứ Năm, 04-08-2016 | 09:05

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN Ở KTX CS1 NĂM HỌC 2016 - 2017 VÀ TIẾP TỤC NHẬN ĐƠN XIN VÀO KTX

Phòng CTCT-HSSV thông báo danh sách học sinh viên được ở KTX CS1 năm học 2016 - 2017 và xét mới như sau:

  1. 1.   Tiếp nhận 156 học sinh Trung cấp năm thứ 2 và sinh viên Cao đẳng năm thứ 3 vào ở KTX tại cơ sở 1 từ ngày 25/08/2016 (danh sách đính kèm).
  2. 2.   Học sinh, sinh viên có tên trong danh sách được ở KTX đến phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên để làm thủ tục nhận phòng (gặp cô Trang).
  3. 3.   Sau ngày 10/09/2016, học sinh sinh viên có tên trong danh sách được ở KTX không đến làm thủ tục nhận phòng, phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên sẽ gạch tên và sắp xếp chổ ở cho những học sinh sinh viên khác có nhu cầu.
  4. Hiện tại KTX CS1 còn một số chổ trống, vì vậy học sinh sinh viên có nhu cầu ở KTX vui lòng nộp đơn tại phòng CTCT-HSSV để xét duyệt (thời gian nhận đơn từ ngày 05/08/2016 đến ngày 28/08/2016).