Thứ Hai, 22-01-2018 | 10:03

Giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng chế độ như GV biên chế

Hàng nghìn giáo viên đang dạy hợp đồng tại các trường mầm non công lập trên cả nước sẽ có cơ hội được trả lương và hưởng các chế độ chính sách như các giáo viên trong biên chế.

https://laodong.vn/giao-duc/hang-nghin-giao-vien-mam-non-dang-day-hop-dong-se-duoc-huong-che-do-nhu-giao-vien-bien-che-587546.ldo