Thứ Năm, 26-04-2018 | 10:06

Bộ Giáo dục, Đoàn Thanh niên cảnh báo về ‘Hội Thánh Đức Chúa Trời’

Nhiều trường đại học, cao đẳng đã ra thông báo khẩn về “Hội thánh Đức Chúa Trời”, cảnh báo sinh viên tránh bị lôi kéo, dụ dỗ.

https://tuoitre.vn/bo-giao-duc-doan-thanh-nien-canh-bao-ve-hoi-thanh-duc-chua-troi-20180425141138045.htm