Thứ Ba, 19-06-2018 | 09:24

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

Lượng giá âm lời nói của trẻ em từ 2 tuổi đến 7 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh

Assessment Speech Sound of Children live in Ho Chi Minh City, from 2 to 7 years

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường E8, Lầu 2, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 182 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

 

I.    CHỦ TỊCH ĐOÀN

Buổi sáng

1.      PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha, Nguyên Trưởng khoa, Khoa GDTH, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

2.      CN. Hoàng Văn Quyên, Giảng viên Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM

Buổi chiều

1.      PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trưởng đơn vị ANTL, Trường Đại học

Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Nguyên Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Khoa

Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM.

2.      PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Hiệu trưởng, Trường CĐSPTW TP.HCM.

3.      BA. Simone Maffescioni, Nguyên điều phối viên ANTL,  Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM

II.     THƯ KÝ ĐOÀN

1.      ThS. Nguyễn Thị Thu Lương, Hiệu trưởng Trường MNTH,

                                                 Trường CĐSPTW TP.HCM

2.      CN. Nguyễn Thị Hương Giang, Giảng viên, Trường CĐSPTW TP.HCM

 

 THỜI GIAN  NỘI DUNG  NGƯỜI THỰC HIỆN
 7:30-8:00  Đón tiếp đại biểu  ban lễ tân
 8:00-8:30  1.  Khai mạc

    -  Tuyên bố lý do

    -  Giới thiệu khách mời

    -  Lịch làm việc

2.  Phát biểu chào mừng hội thảo 

 

MC

 

 

 

PGS. TS. Lê Văn Tiến

Hiệu Trưởng  Trường  CĐSPTW TP.HCM

 8:30-10:30  BÁO CÁO THAM LUẬN  
 THỜI GIAN  NỘI DUNG  NGƯỜI THỰC HIỆN
      

8:30-10:30

 

Báo cáo 1: Tổng quan về Hội thảo “Lượng giá âm lời nói của trẻ em từ 2 tuổi đến 7 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh”

 

Conference summary report "Speech sound assessment of 2 to 7 year-old children in Ho Chi Minh City

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha

 

Nguyên Trưởng khoa,

Khoa Giáo dục Tiểu học,

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

 

Báo cáo 2: Lượng giá cấu âm Goldman – Fristoe – 3: Tiến hành lượng giá,

chấm điểm và báo cáo trực tuyến.

 

Goldman – Fristoe Test of Articulation – 3: Online administration, scoring and reporting.

 

 

Ms. Simone Maffescioni,

 

Speech Pathologist, Australia

 

Báo cáo 3: Đặc điểm âm lời nói của trẻ rối loạn âm lời nói tại Bệnh viện NĐ1và

Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch TP.HCM

Speech Sound Characteristics of Children with Speech Sound Disorders at Children’ s Hospital 1 and University of Medicine Pham Ngoc Thach, Ho Chi Minh City

 

CN. HoàngVăn Quyên

Giảng viên,

Trường ĐHYK Phạm Ngọc Thạch

Kỹ thuật viên trưởng,

Khoa Phục hồi chức năng,

Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM

 

Báo cáo 4: Sử dụng bộ công cụ ASQ-3 để đánh giá sự phát triển giao tiếp của trẻ

6 - 36 tháng

The utilization of ASQ-3 to evaluate the communication development of children from 6 to 36 months of age.

 

PGS.TS. Lê Thị Minh Hà

 

Trưởng Bộ môn Tâm lý học,

Trường Đại học Văn Lang

 

Nguyên Trưởng khoa,

Khoa Giáo dục Đặc biệt,

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

 

Báo cáo 5: Thiết kế công cụ đo lường

khả năng phân biệt cặp tối thiểu dành cho trẻ mẫu giáo

Conducting auditory discrimination ability test based on minimal pairs

for kindergarten
 

TS. Huỳnh Mai Trang,

Phó Trưởng khoa,

Khoa Tâm lý học,

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

 

TS. Kiều Thị Thanh Trà,

GS.TS. Đoàn Văn Điều

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

 

Báo cáo 6: Giới thiệu bộ công cụ hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với đọc viết và toán

Introduction of early literacy and marth for preschool children

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Phó Hiệu trưởng,

Trường CĐSPTW TP.HCM
 10:30-11:30  THẢO LUẬN CỦA ĐẠI BIỂU  
 11:30-13:00  NGHỈ TRƯA  
 13:00-14:30  BÁO CÁO THAM LUẬN  
   

Báo cáo 7: Các bộ công cụ đánh giá

âm lời nói của trẻ em nói tiếng Việt và một đề xuất điều chỉnh mới

 

A new suggesion for assessment tools to evaluate speech sound of Vietnamese children

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Ly Kha

CN. Phạm Hải Lê

Khoa Giáo dục Tiểu học,

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

   

Báo cáo 8: Tình hình nghiên cứu về lỗi

cấu âm của trẻ Hàn quốc

 

TS. Trần Nguyễn Nguyên Hân

Trưởng khoa,

Khoa Tiếng Hàn,

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

   

Báo cáo 9: Đặc điểm lời nói của trẻ

 khiếm thính được cấy ốc tai điện tử sau một năm kích hoạt

 

Speech Characteristics of Children Hearing Loss Cochlear Implant after one year mapping

 

 

CN. Hà Thị Kim Yến,

Trưởng đơn vị Phục hồi Nghe – Nói, Med-el Việt Nam

Nguyên Trưởng khoa,

Khoa Phục hồi chức năng,

Bệnh viện  Nhi Đồng 1, TP.HCM

 

   

Báo cáo 10: Rèn kĩ năng nghe - nói trong dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh

lớp 1 nhìn từ góc độ quản lí chuyên môn.

Solution skills - said in vietnamese language for students grade 1 display from professional management length

 

 

ThS. Trần Thị Ngọc Hiếu

Hiệu trưởng,

Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, Quận 8, TP.HCM

 14:30-15:30  THẢO LUẬN CỦA ĐẠI BIẾU  
 15:30-16:00  TỔNG KẾT-BẾ MẠC  CHỦ TỌA ĐOÀN
     

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)

 

PGS.TS. Lê Văn Tiến