Thứ Năm, 07-03-2013 | 08:59

CÁC ĐIỀU KIỆN ƯU TIÊN VÀ CÁC BƯỚC XÉT VÀO Ở KÝ TÚC XÁ NĂM HỌC 2011 - 2012

Căn cứ theo thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 của Thứ trưởng Bộ GD& ĐT về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

            Căn cứ vào tinh hình thực tế khu nội trú của nhà trường, phòng Công tác sinh viên thông báo về điều kiện ưu tiên và các bước xét vào Ký túc xá theo thứ tự như sau:

I. Các đối tượng ưu tiên

  1. Sinh viên bị khuyết tật
  2. Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.
  3. Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
  4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.
  5. Sinh viên là con mồ côi cả cha và mẹ.
  6. Sinh viên là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành cùa Nhà nước.

II. Các bước xét vào Ký túc xá

       Bước 1: Sinh viên nhận đơn xét ở KTX, điền đầy đủ thông tin yêu cầu.

       Bước 2: Sinh viên nộp lại đơn xét ở KTX và làm thủ tục nhập học.

       Bước 3: Sinh viên được xét ở KTX đóng tiền và nhận phiếu vào phòng

       Bước 4: Sinh viên mang phiếu vào phòng đến khu nội trú nhận chỗ ở

Lưu ý:

             Trường hợp, sau khi xét các đối tượng ưu tiên như đã nêu trên, nếu kí túc xá vẫn còn chỗ ở thì phòng Công tác sinh viên tiếp túc xét vào ở tại khu nội trú theo điều kiện  sau:

Xét theo hộ khẩu các tỉnh ở xa (các tỉnh phía Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, khu vực Miền Tây, các tình tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh) ./.

                                                                                                              PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN