Thứ Hai, 26-04-2021 | 10:10

DỰ THẢO ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO

DỰ THẢO KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ THI ĐUA SINH VIÊN HỌC KỲ I

VÀ DỰ THẢO HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 -2021

       Nhà trường gửi toàn thể sinh viên chính quy dự thảo kết quả rèn luyện - thi đua sinh viên và dự thảo học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021: file đính kèm

       Mọi ý kiến thắc mắc, sinh viên phản hồi trực tiếp tại phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên hoặc qua số điện thoại: 028.6282.6595 (gặp cô Dương Thị Trang). Thời hạn nhận phản hồi là 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo này (26/4/2021), quá thời hạn trên, mọi vấn đề sẽ không tiếp tục được giải quyết.

       Trân trọng.