Thứ Tư, 20-07-2022 | 00:00

KẾT QUẢ THI ĐUA SINH VIÊN KHÓA HỌC 2019-2022 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

KẾT QUẢ THI ĐUA SINH VIÊN KHÓA HỌC 2019-2022

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Sau thời gian 15 ngày phản hồi kết quả rèn luyện, nay nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên kết quả rèn luyện khóa học 2019 - 2022 HKI, năm học 2021-2022 theo file đính kèm: Điểm rèn luyện HKI 2021-2022. Kết quả này sẽ làm căn cứ để xét học bổng cho sinh viên.

Trân trọng!