Thứ Hai, 27-09-2021 | 22:46

THƯ VIỆN SỐ

THƯ VIỆN SỐ 

 1. Kế hoạch số hóa tài liệu: 

408_Kế hoạch số hóa tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến năm học 2021-2022

2. Hướng dẫn sử dụng Thư viện Số:

HD 447 _ Hướng dẫn sử dụng Thư viện Số

 3. Website Thư viện Số: https://bit.ly/3dADD3X 

Thông tin chi tiết về vấn đề số hóa tài liệu và sử dụng Thư viện Số vui lòng liên hệ Thư viện (qua chuyên viên Hoàng Diễm, email Thư viện: tv@ncehcm.edu.vn, số điện thoại: 0985557386).

Trân trọng./.