Thứ Sáu, 25-01-2013 | 13:37

THÔNG BÁO GIỜ MỞ CỬA THƯ VIỆN

THÔNG BÁO

GIỜ PHỤC VỤ 

- CƠ SỞ 1: 

+ Sáng : 8h00 - 12h00

+ Chiều : 13h30 - 17h30

(Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

Trực ngoài giờ :  Thứ bảy (tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng)

+ Sáng 8h00 - 12h00;

+ Chiều 13h30 - 16h30.

 

- CƠ SỞ 2: 

+ Sáng : 7h30 - 12h00

+ Chiều : 13h00 - 16h30

Trực ngoài giờ :  Tại phòng đọc

+ Trưa: 12h00 - 13h00

(Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)