Thứ Ba, 17-03-2020 | 09:07

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với công chức, viên chức và người lao động

       Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo môi trường an toàn cho làm việc và học tập, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Nhà trường thông báo đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động các nội dung cần thực hiện (cụ thể trong thông báo đính kèm).

        Thongbao93

       Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Nhà trường đề nghị các công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc thông báo, nâng cao trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng để chung tay chặn đứng dịch bệnh Covid-19.

        Trân trọng./.