Thứ Sáu, 17-10-2014 | 10:23

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẦU NĂM 2014

Ngày 15/10/2014, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học công nghệ đầu năm 2014. Hội nghị báo cáo tổng kết hoạt động Khoa học công nghệ, thông tin tư liệu và hợp tác quốc tế năm học 2013 - 2014, phướng hướng cho năm học 2014 - 2015. Hội nghị diễn ra với sự tham gia của Đảng Ủy trường, Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ giảng viên của nhà trường.