Thứ Ba, 01-03-2016 | 15:56

Thông báo v/v Cấp học bổng cho sinh viên

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tp. HCM, ngày 29  tháng 02  năm 2016

Số: 08 /TB-KHQT

 

 

THÔNG BÁO

V/v Cấp học bổng cho sinh viên

 

 

Kính gửi: Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Giáo dục đặc biệt, Cơ bản, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Giáo dục chính trị, Dinh dưỡng cộng đồng

 

Theo nội dung biên bản ghi nhớ ký giữa hai trường: CĐSPTW TPHCM và Univeristy College Zealand (UCZ), trường UCZ sẽ cấp học bổng "Học kỳ mùa thu 2016" cho sinh viên trường CĐSPTW TPHCM, với các chương trình sau:

 • Chương trình "Teacher Education"
 • Chương trình "Sports Physiotherapy"
 • Chương trình "Children at Risk"

(Thông tin chi tiết của chương trình, xin tham khảo tài liệu được đính kèm. Thông tin trường UCZ, xin truy cập website http://ucsj.dk/english/ )

Sinh viên được nhận học bổng sẽ được:

 • Miễn toàn bộ học phí của chương trình;
 • Cấp chi phí sinh hoạt tương đương 6000 đồng krone Đan Mạch/tháng

Học bổng sẽ được trao vào đầu mỗi tháng sau khi sinh viên đã đến Đan Mạch. Học bổng sẽ không bao gồm vé máy bay, phí làm visa, chi phí nhà ở, chi phí di chuyển và sinh hoạt phí cá nhân của sinh viên tại Đan Mạch.

Kính mong các Trưởng khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên, điều kiện đăng ký như sau:

 • Học lực đạt loại Khá trở lên;
 • Trình độ tiếng Anh đạt từ B2 trở lên, kèm theo chứng chỉ, theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung châu Âu.

Các khoa tổng hợp danh sách sinh viên tham gia theo mẫu đính kèm và gửi về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế trước 17h00, thứ Hai, ngày 07 tháng 03 năm 2016. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế sẽ hướng dẫn các sinh viên đăng ký ứng tuyển học bổng trực tuyến tại trang web của trường UCZ. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ cô Trương Thị Kim Oanh theo địa chỉ email lienoanh19.6@gmail.com, điện thoại 08.383.99492.

Trân trọng.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Anh

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
TRUNG ƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

Đơn vị:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Tp. HCM, ngày     tháng     năm 2016

 

       

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG "HỌC KỲ MÙA THU 2016" CỦA UNIVERSITY COLLEGE ZEALAND (ĐAN MẠCH)

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

Học lực

Trình độ tiếng Anh

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   
           

  TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 • Chương trình "Teacher Education"

TEACHER EDUCATION - PRIMARY AND LOWER SECONDARY

Studies will take place at our campus in Vordingbord, Denmark.

The Teacher Education covers Primary and Lower Secondary (ages 6 to 16 years old).

AUTUMN 2016

Teacher Education Package (30 ECTS)

The package comprises:

 • English 10 ECTS
 • General Education 10 ECTS
 • Aesthic Learning 10 ECTS
 • The semester starts September 1, 2016 and ends January 31, 2017. There is an introduction week for new students in the last week of August - we recommend strongly that you participate.
 • Chương trình "Sports Physiotherapy"

If you are a Physiotherapist and interested  in developing your skills in sports and musculoskeletal physiotherapy, this course could be exciting for you. At University College Zealand we are introducing an international module in Sports and Musculoskeletal Physiotherapy with English as its working language. The module will be offered at Roskilde Campus (close to Roskilde University) and is about 30 minutes by train from Copenhagen Central Station

Why should I choose this course?

 • With increasing sports, various clubs and healthcare organizations globally need professionals with special skills in this area
 • It can provide you a platform for wider scope of clinical practice
 • Highly qualified faculty is involved in conducting this program
 • Opportunity to interact with students from different countries and gain insights into the practice of physiotherapy in different systems

Participants

Danish and international physiotherapy students from Denmark and other EU countries who are interested in acquiring knowledge and skills and in field of sports and musculoskeletal physiotherapy. Prior knowledge of sports is NOT a prerequisite for this course. However, it is important that the students should have basic knowledge of anatomy, physiology, pathology and diagnosis of musculoskeltal conditions. According to the Danish standards, the course is at a level equivalent to the the last quarter of the professional bachelor of physiotherapy course. The applicants and the institutions should consider these facts while assessing their suitability for this course.

As the module is being offered in English , it is important  that the applicants are comfortable using the  language to fulfil the academic requirements of the course.

Costs/Fees

 • Students are expected to pay for their own accommodation, travel expenses, local transport, health insurance and living expenses during their stay. There is no tuition fee for students from our international partner institutions. If you are not an EU citizen and your institution does not have a bilateral agreement with us, a tuition fee of € 3500 will be applicable.
 • Chương trình "Children at Risk"
CHILDFREN AT RISK

August 15 – December 16, 2016

For students of social pedagogy or social work this international 30 ECTS BA-level course offers insight into important theory, methods and ethics related to professional social pedagogical with children, youth and families at risk.

“Children at Risk” (CaR) is offered by University College Zealand at Campus Roskilde. The working language is English.

Contents

 1. Introduction to Denmark and Danish Social Pedagogy
 2. Children and Young People in vulnerable positions
 3. Inter-professional collaboration in working with vulnerable children and young people
 4. Social Pedagogic Work for Change

Participants
For Children at Risk 2016 we accept 20-25 international students from teaching, social pedagogy, social work or related bachelor programmes. We give high priority to the diversity of the group.

It is preferable - but not mandatory - that the students have had some practical experience with professional pedagogical work before attending the course.

The Children at Risk programme  ests on Danish pedagogical traditions demanding independence, responsibility, high engagement and self-discipline from the students. It includes dialogue in class and groups, also outside of class, and a general participatory approach to learning.

If you are not an EU citizen

If you are not an EU citizen and your institution is not part of a Nordplus or Erasmus Programme, there is a tuition fee of € 3500. To have your application form and exam papers processed we require a non-refundable registration fee of EURO 150 payable in advance. If you are accepted into the programme, the 150€ are deducted from the payment of the module.