Thứ Hai, 20-08-2018 | 00:00

Thông báo tập huấn “Phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ”

THÔNG BÁO

Về việc mở khóa tập huấn “Phối hợp giữa nhà trường và gia đình

trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ”

 

Nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao chất lượng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh, những người có quan tâm về giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ, đồng thời tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM mở khóa tập huấn với kế hoạch chi tiết như sau:

I. CHUẨN ĐẦU RA

Kiến thức

- Học viên có thể hiểu biết về đặc điểm kỹ năng xã hội của trẻ mầm non có RLPTK

- Học viên có khả năng hiểu một số phương pháp can thiệp trẻ có RLPTK tại trường và tại gia đình.

- Học viên có khả năng hiểu một số phương pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ chức năng cao sau trị liệu.

- Học viên có khả năng hiểu mô hình phối hợp giữa trường mầm non với các mô hình gia đình trong giáo dục KNXH cho trẻ mầm non có RLPTK.

- Học viên có hiểu biết để phân tích, tổng hợp các biện pháp phối hợp giữa trường mầm non và phụ huynh trẻ.

Kỹ năng

- Học viên có khả năng nhận diện, giải thích được những biểu hiện đặc điểm kỹ năng xã hội của trẻ mầm non có RLPTK. Từ đó hình thành kỹ năng vận dụng kiến thức vào quá trình can thiệp cho trẻ có RLPTK.

- Học viên có khả năng vận dụng các phương pháp can thiệp trẻ có RLPTK vào giải thích, xây dựng các chương trình can thiệp cho trẻ có RLPTK tại trường và ở gia đình.

- Học viên có kỹ năng can thiệp cá nhân cho trẻ có RLPTK.

- Học viên có khả năng tổ chức một hoạt động can thiệp nhóm hiệu quả.

Thái độ

- Tích cực vận dụng kiến thức để rèn luyện, phát triển năng lực cho bản thân trong quá trình chăm sóc, can thiệp trẻ có RLPTK.

- Có cái nhìn nhân văn, tích cực và theo đuổi giá trị khi làm việc với trẻ có RLPTK.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN

1. Lớp tập huấn dành cho phụ huynh có con có nhu cầu đặc biệt và có con RLPTK

Thời gian: 8h00 – 16h00, ngày 20, 21/10/2018

Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh,

Số 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM

Stt

Nội dung tập huấn

1

Các phương pháp can thiệp cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ dành cho phụ huynh tại gia đình.

2

Phương pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ.

2. Lớp tập huấn dành cho giáo viên và chuyên gia

Thời gian: 8h00 – 16h00, ngày 22, 23, 24/10/2018

Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh,

Số 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM

Stt

Nội dung tập huấn

1

Phương pháp tiếp cận và can thiệp cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ.

2

Phương pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ chức năng cao sau trị liệu.

3

Hướng nghiệp cho học sinh lớn (trên 10 tuổi).

III. BAN GIẢNG HUẤN

1. TS. LAYNE

M. PETHICK

- Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục của trường Lake University,

San Antonio, Hoa Kỳ.

- Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ, trẻ rối loạn hành vi và cảm xúc.

- Cử nhân Giáo dục Mầm non, Giáo dục tiểu học.

2. PGS.TS. EDMUND. G.HADDAD

- Phó Giáo sư,  Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt với hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt

- Giám Đốc Trung tâm Giáo dục hòa nhập ARC

- Chuyên gia tư vấn cho phụ huynh trẻ RLPTK thuộc Massachusets, Boston, Hoa Kỳ

IV. HỌC PHÍ VÀ LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ

Học phí thu một người là: 1.000.000 VND/người/toàn khóa và Hội thảo khoa học Quốc tế. Chi phí bao gồm: học phí, tài liệu học tập, phiên dịch, chứng chỉ, ăn giữa buổi.

Các cá nhân hoặc tổ chức đăng ký tham dự tập huấn theo mẫu và gửi về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế - Trường CĐSPTW TP.HCM trước ngày 17/9/2018:

Địa chỉ: 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM

Số điện thoại: 028.38399.464 – 097.318.4708 (ThS. Trần Thị Diễm My)

Email: taphuan2018khqt@gmail.com

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

 Nơi sinh

 Email

 Điện thoại

  Đơn vị

Địa chỉ liên hệ

1

 

 

 

 

 

 

 

2