Thứ Hai, 20-08-2018 | 00:00

Thư mời viết bài và tham dự hội thảo khoa học quốc tế "Các giải pháp phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ"

THƯ MỜI

 Viết bài và tham dự hội thảo khoa học quốc tế

 “Các giải pháp phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh

trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ”

 

Kính gửi:..........................................................................................

 

Triển khai kế hoạch Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế năm học 2018-2019 và thực hiện triển khai Đề tài Khoa học Công nghệ Cấp Bộ, Mã số: B 2018-01, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Các giải pháp phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ. Hội thảo được tổ chức với mục đích tạo cơ hội cho các nhà chuyên môn công bố các kết quả nghiên cứu có liên quan, là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ trên thế giới và ở Việt Nam, đồng thời thảo luận các giải pháp phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ.

Đơn vị phụ trách tổ chức Hội thảo: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm tổ chức Hội thảo: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh; Số 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức Hội thảo: ngày 25 tháng 10 năm 2018 (Thứ năm)

Thành phần:

- Các trường Đại học, Cao đẳng; Học Viện, Viện nghiên cứu

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám Hiệu trường Mầm non, trường Mầm non hòa nhập, trường Giáo dục Chuyên biệt, các Trung tâm Giáo dục Hòa nhập;

- Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên cao học chuyên ngành Tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Công tác xã hội;

- Hội Phụ huynh có con rối loạn phổ tự kỷ.

I. NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO: tập trung vào 3 chủ đề sau:

Chủ đề 1: Phương pháp giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ tại các cơ sở giáo dục mầm non:Chủ đề này bàn luận về các phương pháp can thiệp sớm, phương pháp giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ ở các cơ sở giáo dục mầm non.

Chủ đề 2: Phương pháp can thiệp cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ tại gia đình:Chủ đề này đề cập đến các phương pháp can thiệp sớm cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ dành cho phụ huynh tại gia đình.

Chủ đề 3: Phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ:Chủ đề này hướng đến các giải pháp phốihợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với phụ huynh trong giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỷ.

II. THỂ LỆ BÀI VIẾT

- Bài viết không quá 10 trang A4, bản tóm tắt khoảng 200 chữ (dịch sang tiếng Anh: tên bài viết, tóm tắt, từ khóa).

- Bài viết đánh máy bằng font Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 13, dãn dòng Multiple: 1.3, lề trái: 3,0 cm; lề phải: 2,5cm; trên: 2 cm, dưới 2: cm.

- Tóm tắt bài viết bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (khoảng 200 từ) đặt ở phần đầu bài viết. Tài liệu và nguồn trích dẫn theo chuẩn quy định của bài báo khoa học. Cuối bài viết ghi rõ họ và tên, chức vụ, chức danh khoa học, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, Email cá nhân của tác giả.

III. THỜI HẠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ VÀ GỬI BÀI

- Địa chỉ đăng ký tham dự Hội thảo và gửi bài: hoithaophoihop2018@gmail.com

- Thời gian đăng ký tham dự Hội thảo: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/08/2018

- Thời hạn gửi bài viết cho Hội thảo: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/10/2018

- Thu phí hỗ trợ kỷ yếu khoa học và teabreak đối với cá nhân ngoài trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh: 200.000 đ/1 người

- Thông tin chi tiết Hội thảo xin vui lòng liên hệ:

+ ThS. Nguyễn Thị Hằng, điện thoại: 028.38309054

+ Hoặc ThS. Trần Thị Diễm My, điện thoại: 028.38399464

- Email: hoithaophoihop2018@gmail.com

 Kính mời Quý đơn vị cùng Quý Thầy Cô tham dự và viết bài cho Hội thảo.