Thứ Năm, 24-02-2022 | 08:57

Thông báo số 1

Thông báo số 1

Về việc đăng ký tham dự và viết bài cho Hội thảo khoa học quốc tế 

     Thực hiện nhiệm vụ số 18 trong Đề án 33 "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025". Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Mạng lưới liên kết giữa trường sư phạm với trường mầm non để tổ chức thực tập rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non - Bài học kinh nghiệm của Việt Nam và Thế giới".

      Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý Nhà giáo, Thầy/Cô; Quý Nhà nghiên cứu, Nhà Quản lý, Cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, Cơ quan quản lý các cấp ngành Giáo dục mầm non trong và ngoài nước đăng ký tham dự, viết bài cho hội thảo (Tải file thông báo chi tiết tại đây).

Link đăng ký tham gia hội thảo (trước 31/8/2022): 

https://forms.gle/FfUABMdB8PRZYM4JA

Link đăng ký viết bài hội thảo (trước 30/4/2022)

https://forms.gle/MG9K5FdXyX16o63m8