Thứ Sáu, 22-04-2022 | 16:45

Hội thảo Khoa học thuộc đề tài KHCN cấp bộ B2021-CM3-01

HỘI THẢO KHOA HỌC

GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI DÀNH CHO GIÁO VIÊN MẦM NON - TỪ KINH NGHIỆM ĐẾN THỰC TIỄN

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, nhóm thực hiện đề tài KHCN cấp bộ mã số B2021-CM3-01 do Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức hội thảo khoa học "Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dành cho giáo viên mầm non - Từ kinh nghiệm đến thực tiễn". Hội thảo nhận được 14 bài viết từ các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên mầm non đang công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước, Trường Mầm non Sao Mai - Lâm Đồng, Trường Mầm non An Thạnh - Bến Tre. Cụ thể như sau: 

Báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học “Giáo dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dành cho giáo viên mầm non – Từ kinh nghiệm đến thực tiễn”

ThS. Lê Thị Thanh Nga, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

Xây dựng chương trình giáo dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

ThS. Nguyễn Thị Hằng, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

Mục tiêu và nhiệm vụ của hoạt động giáo dục phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

ThS. Nguyễn Văn Tú, Trường Đại học Sài Gòn

Nội dung dục phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

ThS. Trần Thị Tâm Minh, ThS. Nguyễn Văn Tú, Trường Đại học Sài Gòn

Giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ mẫu giáo trong trường mầm non

TS. Bùi Thị Việt, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Nguyên tắc giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

ThS. Trần Thị Tâm Minh, Trường Đại học Sài Gòn

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục kĩ năng nhận biết và xử lý khi gặp người lạ và phòng tránh nguy cơ xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại một số trường mầm non Thành phố Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thị Hiền, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Xâm hại tình dục ở trẻ em – Những điều cần biết

ThS. Trần Thị Hồng Thắm, Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước

Phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ nhỏ như thế nào khi chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến

ThS. Hồ Thị Tường Vân, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

Vai trò của giáo viên mầm non trong giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non

ThS. Trần Thị Diễm My, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

Gợi ý một số hoạt động giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

ThS. Phạm Thị Lệ Xuân, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

Xây dựng một số hoạt động giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

ThS. Phạm Thị Thu Thủy, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Một số biện pháp giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường mầm non

Nguyễn Thị Kim Phượng, Trường Mầm non Sao Mai – Lâm Đồng

Sự phối hợp giữa giáo viên mầm non và cha mẹ trẻ trong công tác giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Lê Thị Yến Nhi, Trường Mầm non An Thạnh, Bến Tre

Công tác phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ cần sự chung tay đóng góp của tất cả các lưc lượng có liên quan trong xã hội. Để có thể đưa ra một chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dành cho giáo viên mầm non như một nguồn tư liệu bổ trợ thêm cho giáo viên mầm non trong việc triển khai hoạt động này đến với trẻ theo hướng tích hợp hoặc lồng ghép vào trong các hoạt động giáo dục hàng ngày cho trẻ.